Çocukluk ve Ergenlik (Adölesan) Döneminde Beslenme

Sağlıklı beslenme alışkanlığı çocukluk döneminde kazanılır. Bu yüzden çocuğun zihinsel ve bedensel gelişimini sürdürebilmesi, besine karşı pozitif davranışlar geliştirmesi ve olumlu alışkanlıklar edinmesi için önemli bir zaman dilimidir.

Besinlerin yeterli ve dengeli tüketimi, gelişim için ihtiyaç duydukları besinleri almanın temelini oluşturmaktadır. Kazandıkları beslenme alışkanlıkları çocukları ileriki dönemlerde etkileyeceği için aileler bu konuda hassas ve özenli davranmalıdır.

Çocuklarda büyüme gelişme persentil değeri ile takip edilir. Bu değerler Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenmiştir.

Adölesan dönem ilk ergenlik belirtileri ile başlayıp, büyümenin durmasına kadar devam eden, çocuklukla erişkinlik arasındaki geçiş dönemidir. Adölesan döneminin en önemli özelliği hızlı büyüme ve gelişmedir. Bu da bireyin ömründe en çok besin ihtiyacı yaşadığı dönemdir. Bu geçiş döneminde kazanılan yanlış beslenme alışkanlıkları gerek kısa vadede gerekse uzun vadede ortaya çıkabilecek çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.

Ülkemizde çocuk ve adölesanların beslenmesine önem gösterilmeye çalışılsa da “ağaç yaş iken eğilir” atasözü unutulmamalı.